PAWEŁ SOKOŁOWSKI
Guitar

KAMIL KUŁAJ
Drums

MARCIN PARANDYK
Vocal

MICHAŁ SOKÓŁ
Guitar

MARCIN SZCZUREK
Bass

ANDRZEJ KOBIERSKI
Show

Contact us